Οργάνωση διαβάσματος & βελτίωση σχολικών επιδόσεων!

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ

Οι μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου προετοιμάζονται στα σχολικά καθήκοντα της επόμενης ημέρας υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτικών. Σταδιακά μαθαίνουν να οργανώνουν αποτελεσματικά και αποδοτικά το διάβασμά τους αποκτώντας αυτοπεποίθηση.

grafida-kathimerini-meleti

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Χάρη στο εξατομικευμένο σύστημα μελέτης εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν γνωστικά κενά και ελλείψεις. Η άμεση κάλυψη αυτών και η επίλυση αποριών είναι βασική προτεραιότητα, καθώς η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Τα ελλείμματα που δημιουργούνται στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σε βασικές γνωστικές δεξιότητες λειτουργούν αθροιστικά και οδηγούν πολλές φορές σε μελλοντικές αποτυχίες.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Προσφέρεται η δυνατότητα παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων, εφόσον υπάρχει η επιθυμία για αποκλειστική ενασχόληση του εκπαιδευτικού με έναν μόνο μαθητή.

grafida-diagwnismata

ΣΧΟΛΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Συστηματική προετοιμασία για τα τεστ και τα διαγωνίσματα των σχολικών μαθημάτων με πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό. Οι μαθητές εξοικειώνονται με στρατηγικές μελέτης, καταρτίζουν το προσωπικό τους χρονοδιάγραμμα, καθορίζουν τη στοχοθεσία τους και ανακαλύπτουν το δικό τους ρυθμό.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & PROJECT

Μια συνήθης σχολική πρακτική είναι η ανάθεση ατομικών ή ομαδικών εργασιών σε διάφορα μαθήματα, πολλές από τις οποίες είναι απαιτητικές και χρονοβόρες. Παρέχεται, η απαραίτητη βοήθεια για την εκπόνηση εργασιών και ταυτόχρονα καλλιεργείται η αναλυτική σκέψη και η συνθετική ικανότητα των μαθητών. Παράλληλα, αναπτύσσονται ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα.

grafida-sxolikes-ergasies-project