Ο χώρος ως πεδίο αγωγής και μάθησης διαδραματίζει ρόλο μείζονος σημασίας, δεδομένου ότι το εκπαιδευτικό περιβάλλον, οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά αποτελούν τρεις αλληλεξαρτώμενους παράγοντες.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ο χώρος μας διαμορφώθηκε υπό την επιμέλεια μιας ομάδας άρτια καταρτισμένων επαγγελματιών (αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχανικός, ψυχολόγος). Στόχος μας, η μετατροπή του χώρου σε ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που δημιουργεί τις ιδανικές προϋποθέσεις για μάθηση.

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ο εσωτερικός χώρος μας και οι αίθουσες διδασκαλίας διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να μπορούν οι μαθητές να μελετούν ξεκούραστα και συγκεντρωμένα.

Οι αίθουσες είναι άνετες και εκπονήθηκε μελέτη φωτισμού ώστε η ποιότητα και απόδοση του τεχνητού φωτισμού να διευκολύνει τα μάτια των παιδιών.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τα λειτουργικά έπιπλα, η καλαίσθητη διακόσμηση και τα υλικοτεχνικά μέσα διδασκαλίας προσφέρουν ένα φιλικό περιβάλλον κατάλληλο για αποδοτική μελέτη.

Ο εξοπλισμός καλύπτει τις αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας, εργονομίας και υγιεινής στους χώρους μελέτης και εργασίας.