Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

• Η ενημέρωση γονέων για την πορεία της μελέτης των παιδιών τους πραγματοποιείται καθημερινά, κατά την ώρα αποχώρησης.

• Δυνατότητα αναλυτικότερης ενημέρωσης των γονέων, σε προκαθορισμένες συναντήσεις.

• Επιπροσθέτως δίνεται σε κάθε παιδί από το Κέντρο μελέτης «τετράδιο επικοινωνίας με τους γονείς» όπου θα λειτουργεί σαν δίαυλος επικοινωνίας για τυχόν παρατηρήσεις, σημειώσεις, σχόλια.

• Παρακολούθηση της πορείας του μαθητή καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς, μέσα από μια συνεχή αξιολογική διαδικασία. Αυτό μας επιτρέπει να επισημάνουμε ενδεχόμενες δυσκολίες ή προβλήματα και να τον βοηθήσουμε να τα υπερπηδήσει.