Το Κέντρο Μελέτης Γραφίδα, είναι ένας νέος χώρος γνώσης, έμπνευσης και δημιουργίας για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Καλαμαριάς.

Τι προετοιμάζουμε στο κέντρο μελέτης Γραφίδα;

Σχολικά μαθήματα Δημοτικού & Γυμνασίου

Σχολικά μαθήματα Δημοτικού & Γυμνασίου

Σχολικά μαθήματα ξένων γλωσσών

Σχολικά μαθήματα ξένων γλωσσών

Σχολικά διαγωνίσματα

Σχολικά διαγωνίσματα

Σχολικές εργασίες – projects

Σχολικές εργασίες – projects

Τι προετοιμάζουμε στο κέντρο μελέτης Γραφίδα;

Σχολικά μαθήματα Δημοτικού & Γυμνασίου

Σχολικά μαθήματα Δημοτικού & Γυμνασίου

Σχολικά μαθήματα ξένων γλωσσών

Σχολικά μαθήματα ξένων γλωσσών

Σχολικά διαγωνίσματα

Σχολικά διαγωνίσματα

Σχολικές εργασίες – projects

Σχολικές εργασίες – projects

Στόχος μας:

Η προετοιμασία των σχολικών καθηκόντων της επόμενης ημέρας και η βελτίωση των σχολικών επιδόσεων των μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου.

Α δημοτικού

Τα παιδιά στο κέντρο μελέτης Γραφίδα:

  • Μαθαίνουν να οργανώνουν αποτελεσματικά και αποδοτικά το διάβασμά τους
  • Αυτονομούνται σταδιακά στη μελέτη τους για να κατανοούν πιο εύκολα την διδακτέα ύλη
  • Αποκτούν την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση της σχολικής επιτυχίας
  • Εμπνέονται και ανακαλύπτουν τις δυνάμεις τους για να φτάσουν στα υψηλότερα όρια των δυνατοτήτων τους
  • Λύνουν απορίες καλύπτοντας τυχόν γνωστικά κενά

Λόγοι για να μας επιλέξετε: