Το Κέντρο Μελέτης Γραφίδα, είναι ένας νέος χώρος γνώσης, έμπνευσης και δημιουργίας για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Καλαμαριάς.

Τι προετοιμάζουμε στο κέντρο μελέτης Γραφίδα;

Σχολικά μαθήματα Δημοτικού & Γυμνασίου

Σχολικά μαθήματα Δημοτικού & Γυμνασίου

Σχολικά μαθήματα ξένων γλωσσών

Σχολικά μαθήματα ξένων γλωσσών

Σχολικά διαγωνίσματα

Σχολικά διαγωνίσματα

Σχολικές εργασίες – projects

Σχολικές εργασίες – projects

Τι προετοιμάζουμε στο κέντρο μελέτης Γραφίδα;

Σχολικά μαθήματα Δημοτικού & Γυμνασίου

Σχολικά μαθήματα Δημοτικού & Γυμνασίου

Σχολικά μαθήματα ξένων γλωσσών

Σχολικά μαθήματα ξένων γλωσσών

Σχολικά διαγωνίσματα

Σχολικά διαγωνίσματα

Σχολικές εργασίες – projects

Σχολικές εργασίες – projects

Στόχος μας:

Η προετοιμασία των σχολικών καθηκόντων της επόμενης ημέρας και η βελτίωση των σχολικών επιδόσεων των μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου.

Α δημοτικού

Τα παιδιά στο κέντρο μελέτης Γραφίδα:

 • Μαθαίνουν να οργανώνουν αποτελεσματικά και αποδοτικά το διάβασμά τους
 • Αυτονομούνται σταδιακά στη μελέτη τους για να κατανοούν πιο εύκολα την διδακτέα ύλη
 • Αποκτούν την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση της σχολικής επιτυχίας
 • Εμπνέονται και ανακαλύπτουν τις δυνάμεις τους για να φτάσουν στα υψηλότερα όρια των δυνατοτήτων τους
 • Λύνουν απορίες καλύπτοντας τυχόν γνωστικά κενά

Λόγοι για να μας επιλέξετε:

 • Έμπειρο διδακτικό προσωπικό
 • Βιωματική μέθοδος διδασκαλίας
 • Ολιγομελή τμήματα
 • Δυνατότητα ατομικής διδασκαλίας
 • Κατάλληλα εξοπλισμένος χώρος
 • Διαμόρφωση προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες, τις κλίσεις και το ρυθμό κατανόησης του μαθητή
 • Δυνατότητα μελέτης on-line
ΚΛΕΙΣΙΜΟ